SC ASSET

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

เลือกโครงการที่สนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 โครงการ / Choose your interested projects)      
*สิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท จะได้รับเมื่อจองและโอนฯ เฉพาะโครงการเพฟ ประชาอุทิศ 90 แปลง F10
**โปรโมชั่น รับเพิ่มลำโพง Marshall รุ่น Stockwell จะได้รับเมื่อจองและโอนฯ เฉพาะโครงการ เพฟ รังสิต, เพฟ ประชาอุทิศ 90, เพฟ รามอินทรา-วงแหวน, เพฟ บ้านโพธิ์-ฉะเชิงเทรา และ เวิร์ฟ เพชรเกษม 81
ในวันที่ 15 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2561 เท่านั้น
รายละเอียดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า